Institut del Teatre

PRAEC

Les institucions que participen al PRAEC són:

 

L’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona

La Xarxa Vives d’Universitats
De les vint-i-una universitats que formen part de la Xarxa Vives, fins al moment són tretze les directament implicades en el PRAEC:

    Universitat de Barcelona
    Universitat Autònoma de Barcelona
    Universitat Politècnica de Catalunya
    Universitat Pompeu Fabra
    Universitat Oberta de Catalunya
    Universitat Rovira i Virgili
    Universitat de Girona
    Universitat de Lleida
    Universitat de València
    Universitat Jaume I
    Universitat d’Alacant

    Universitat de les Illes Balears
    Universitat de Perpinyà Via Domitia

L’Institut d’Estudis Catalans

 

El PRAEC es regeix per una Comissió Científica, integrada pels representants de tretze de les vint-i-una de les universitats que formen part de la Xarxa Vives i per membres de l'Institut del Teatre.

Els membres d'aquesta comissió són:

Dr. Enric Ciurans, de la Universitat de Barcelona
Dr. Francesc Foguet, de la Universitat Autònoma de Barcelona
Dra. Núria Santamaria, de la Universitat Autònoma de Barcelona
Dr. Antoni Ramon, de la Universitat Politècnica de Catalunya
Dr. Enric Gallén, de la Universitat Pompeu Fabra
Dr. Jordi Lladó, de la Universitat Oberta de Catalunya
Dr. Francesc Massip, de la Universitat Rovira i Virgili
Dr. Albert Rossich, de la Universitat de Girona
Dr. Josep M. Sala-Valldaura, de la Universitat de Lleida
Dr. Josep-Lluís Sirera, de la Universitat de València
Dr. Lluís Meseguer Universitat Jaume I
Dr. Gabriel Sansano, de la Universitat d’Alacant
Dr. Joan Mas, de la Universitat de les Illes Balears
Dra. Cristina Badosa, de la Universitat de Perpinyà Via Domitia
Dra. Eva Espasa, de la Unviersitat de Vic
Sr. Josep Vila, investigador independent 

Per part de l'Institut del Teatre els membres de la Comissió Científica són:

Dr. Carles Batlle, professor de l’Institut del Teatre
Sr. Àlex Broch, professor de l’Institut del Teatre
Dr. Jordi Coca, catedràtic emèrit, comissionat pel centenari de l’Institut del Teatre i projecte editorial del PRAEC
Sr. Guillem-Jordi Graells, professor i coordinador del projecte
Dra. Mercè Saumell, professora i directora de serveis culturals de l’Institut del Teatre
Sra. Anna Valls, directora del MAE-Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre
Dra. Ester Vendrell, professora de l’Institut del Teatre

També en són membres:

Sr. Jordi Roig, gerent de l’Institut del Teatre i director general en funcions

La Comissió Executiva és integrada per:

Guillem-Jordi Graells, coordinador del PRAEC
Àlex Broch
Jordi Coca, projecte editorial del PRAEC
Francesc Foguet
Enric Gallén
Francesc Massip
Albert Rossich

Mercè Saumell
Josep-Lluís Sirera
Joan Mas
Ester Vendrell  

Membres de la Comissió Científica del PRAEC:

 Comissió Científica del PRAEC

 

El personal de l'IT que participa especialment en les tasques del PRAEC és:

Eulàlia Conangla | Laura Conesa | Maria Guillén | Josep Santacreu

En el suport logístic i, molt especialment, pel que fa al tractament de tots els aspectes documentals i d’informatització, es parteix d’una vinculació molt estreta amb el MAE - Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques i el seu personal altament especialitzat.

A més d’aquest equip fix, la nòmina de col·laboradors i participants s’ha anat ampliant, i continuarà fent-ho, a mesura que es produeixen els encàrrecs concrets en els diversos projectes.