Institut del Teatre

PRAEC

Enciclopèdia

 

Accés a la redacció de notícies ( només per a personal autoritzat )

Concebuda des d’un principi com una plataforma desenvolupada en xarxa, tindrà diverses fases d’implantació i vol recollir l’estat de la recerca en les arts escèniques a partir de la forma tradicional d’entrades monogràfiques però amb els recursos i possibilitats que permet l’opció en línia. A nivell de continguts, el seu àmbit és el mateix que defineix el PRAEC: tota l’activitat escènica, en tots els seus gèneres i manifestacions, a tot el domini cultural català, de totes les èpoques i amb independència del vehicle lingüístic utilitzat, quan aquest ha existit o existeix.

La seva articulació serà amb entrades de diversa extensió i detall, elaborades pels col·laboradors amb un programa específic adaptat a partir d’una aplicació utilitzada anteriorment per la Xarxa Vives i que ha estat cedida en el seu ús i adaptada a les necessitats específiques de l’enciclopèdia. Els col·laboradors treballaran directament damunt de les plantilles que s’han dissenyat per a cadascuna de les tipologies de fitxes:

- Biogràfiques

- Títols (obres, espectacles)

- Personatges

- Territoris

- Locals

- Col·lectius (empreses, companyies, productores)

- Esdeveniments (festivals, cicles, temporades, premis)

- Institucions

- Publicacions (editorials, col·leccions, revistes)

- Manifestacions parateatrals

- Conceptes articuladors i temes de la contemporaneïtat

- Terminologia

L’extensió de cadascuna de les entrades és establerta prèviament comptant caràcters amb espais –element a partir del qual es calcula la retribució a l’autoria- i l’encàrrec a cada persona col·laboradora es fa per un determinat volum de treball expressat en caràcters, a partir del qual es concreta la llista d’entrades que abasta. Hi ha previstes diverses fases de validació de les aportacions i la possibilitat que les entrades, sempre signades i avalades per una autoria concreta, siguin en la fase de consulta la suma d’aportacions diverses.

La intenció es poder oferir en un primer estadi un nucli inicial aproximadament d’un miler d’entrades fonamentals en tots els àmbits territorials i gèneres escènics, a partir de la següent previsió:

- Autors textuals
(dramaturgs, traductors, adaptadors, dramaturgistes): 150 entrades

- Compositors de música escènica: 50

- Escenificadors
(directors, coreògrafs, escenògrafs, figurinistes): 150

- Intèrprets
(actors, cantants, ballarins, mims, artistes de circ, artistes de varietats, titellaires): 150

- Col·lectius
(companyies, productores): 150

- Títols
(obres, composicions, espectacles): 100

- Personatges: 50

- Territoris: 30

- Locals
(teatres, sales, circs, cabarets): 120

- Esdeveniments
(cicles, festivals, premis, temporades): 50

- Institucions
(associacions, col·lectius, entitats): 30

- Publicacions
(editorials, col·leccions, revistes): 30

- Estudiosos
(historiadors, crítics, pedagogs): 25

- Emprenedors
(empresaris, polítics, dirigents): 25

- Altres
(fotògrafs, arquitectes, dissenyadors gràfics, etc): 20

- Influències i presència
(autors, escenificadors estrangers): 50

- Manifestacions parateatrals: 20

- Conceptes articuladors
(períodes, moviments, estètiques, components): 50

- Temes de la contemporaneïtat: 40

- Terminologia

En fases successives aquest primer nucli s’anirà ampliant fins a cobrir de la manera més exhaustiva la realitat escènica històrica i contemporània en totes les seves manifestacions i territoris. Està en estudi una col·laboració regular pactada amb els responsables de la Viquipèdia catalana, per la qual aquesta es beneficiaria dels continguts elaborats per l’enciclopèdia del PRAEC a canvi de destacar-ne la procedència i autoria i assegurar la remissió immediata i preferent a la font original, de manera que contribueixi a la disseminació i posicionament en xarxa d’aquesta.