Institut del Teatre

PRAEC

Història

En el projecte plantejat i indexat fa vint anys ja s’apostava per un enfocament metodològic que emfasitzés la creació escènica per damunt de l’habitual narració articulada a partir del text i la literatura. En la represa del plantejament, aquesta premissa serà encara més absoluta, per tal de partir de la producció escènica en totes les seves manifestacions –i llengües, quan aquest ha estat o és un factor determinant- i en tots els territoris, des de l’àmbit de la creació i la freqüentació o consum per part del públic. El text i l’autoria, doncs, passen a ser considerats un factor essencial però plenament equivalent a l’escenificació i a la interpretació i no necessàriament previ ni punt de partida. Tot plegat, com és també essencial en el projecte paral·lel d’enciclopèdia, atenent tots els gèneres i manifestacions de les arts escèniques, amb la voluntat de fer un esforç d’exploració en aquells sectors menys estudiats fins ara i en els quals caldrà estimular recerques fonamentals i assaigs interpretatius.

Concebuda, encara, amb la perspectiva d’una edició convencional en paper, acompanyada de la corresponent versió digital, la segmentació temporal s’ha mantingut en cinc grans blocs o volums, tot revisant, però, la concreció temporal que abraçarà cadascun. Dos especialistes figuren com a coordinadors de cada volum i, a partir de la seva aportació inicial d’un índex-hipòtesi de treball, faran tot seguit la proposta d’encàrrecs de capítols concrets als diversos col·laboradors i vetllaran per la coherència, continuïtat i compleció de tots els aspectes i apartats.

Els blocs o volums en aquest primer disseny, subjecte a revisió a mesura que avanci el projecte i es concretin els encàrrecs, és el següent, amb els seus responsables primers:

I. Dels orígens a l’escena tardiomedieval
Coordinadors: Francesc Massip i Lenke Kovács

II. Del naixement del teatre modern als inicis del romanticismel
Coordinadors: Albert Rossich i Biel Sansano

 III. El segle XIX
Coordinadors: Joan Mas i Vives i Josep Lluís Sirera

 IV. El segle XX. 1890-1960
Coordinadors: Francesc Foguet i Enric Gallén

 V. Dels anys 60 a l’actualitat
Coordinadors: Ramon X. Rosselló i Núria Santamaria

 

El conjunt anirà precedit d’una introducció general que exposarà la metodologia adoptada, els models incorporats, la justificació de la periodització i tots aquells aspectes conceptuals que seran treballats i posats en comú en el procés d’elaboració per part dels diversos equips i amb la participació dels membres de la Comissió Científica i els col·laboradors.