Institut del Teatre

PRAEC

Sumari 1
Història

HISTÒRIA DE LES ARTS ESCÈNIQUES CATALANES

Volum I: "Dels orígens a l'escena tardomedieval"

Coordinadors: Francesc Massip i Lenke Kovács


0. INTRODUCCIÓ

Concreció i discussió de les coordenades temporals, reflexió sobre les diferents aproximacions a l’estudi de la teatralitat medieval, justificació de l’enfocament triat, determinació de les limitacions inherents a l’objecte d’estudi i advertència del caràcter eminentment hipotètic del discurs sobre el teatre dels orígens.


1. EL TEATRE A L’ERA PRECRISTIANA (Jesús Carruesco)

1.1. El marc històric general. Dels indicis prehistòrics de formes espectaculars al teatre grecoromà. Deduccions analògiques sobre les manifestacions espectaculars de les antigues civilitzacions a partir de vestigis artístics com pintures rupestres i figures de terracotta. Esbòs històric del món grecoromà.
1.2. Contextualització historicocultural i política de l’espectacle del període. Les funcions atribuïdes a les formes espectaculars primigènies en les tesis sobre els orígens de l’art teatral sostingudes per Reich, Chambers, Young, Stumpfl, Thomson, Niessen, Eberle, Toschi, Southern i altres. Síntesi i valoració crítica.
1.3. Organització del món espectacular. Les transformacions dels espais de la representació. Dels primers vestigis de formes espectaculars fins a la creació del théatron.
1.4. Modalitats i formes espectaculars de l’època. Anàlisi i valoració de les pintures rupestres europees, escandinaves i australianes com a testimonis de l’art de representació espectacular. Consideració de les manifestacions escèniques a l’antic Egipte, a Babilònia, a la Xina, al Tibet, al Japó, a l’Índia i a l’Amèrica precolombina. Caracterització de les formes espectaculars a l’antiga Grècia i Roma.


2. EL TEATRE CATALÀ DELS ORÍGENS: CONSOLIDACIÓ DEL MÓN DE L’ESPECTACLE EN L’ÈPOCA MEDIEVAL

2.1. El marc històric general. Caracterització del món medieval català i europeu.
2.2. Contextualització historicocultural i política de l’espectacle del període. Les funcions atribuïdes a les formes espectaculars medievals catalanes i europees. Síntesi i valoració crítica de les principals tesis sostingudes en la historiografia del teatre.
2.3. Organització del món espectacular. El teatre en el sentit ampli. Discussió i exemplificació del concepte de la ‘teatralitat difusa’. La integració del teatre en la vida social. La diversificació dels espais escènics.
2.4. Modalitats i formes espectaculars de l’època. Cerimònies espectacularitzades, l’art dels histrions i joglars i les festes populars com a focus de teatralitat. Els inicis de la teatralitat eclesiàstica: el drama litúrgic. Representacions i misteris. La dansa profana i eclesiàstica.


3. EL TEATRE CATALÀ TARDOMEDIEVAL

3.1. El marc històric general. Visió panoràmica del món català de transició de l’edat mitjana a l'edat moderna.
3.2. Contextualització historicocultural i política de l’espectacle del període. Les funcions atribuïdes a les formes espectaculars documentades en l’època tardomedieval. Síntesi i valoració crítica.
3.3. Organització del món espectacular. L’eclosió del teatre religiós en el temple, a la plaça i al carrer. La utilització de les manifestacions espectaculars al servei del poder.
3.4. Modalitats i formes espectaculars de l’època. Anàlisi i valoració del teatre veterotestamentari, nadalenc, neotestamentari, passionístic, hagiogràfic i teologicoal·legòric de les consuetes mallorquines (Ms. 1139, BdC). El teatre de l’Assumpció com a paradigma de l’espectacularitat medieval.
La festivitat del Corpus Christi com a focus de teatralitat. (Josep Lluís Sirera)


BIBLIOGRAFIA